¿TIENES MÁS DE 18 AÑOS?
Google+

 ...

El peix de roca és el millor pels fumets i sopes de peix. Tal com expliques, com que menja crustacis adherits a les roques té un sabor a mar intens. A qui ens agrada el peix preferim el de roca. Jo personalment prefereixo els molls o les pelaies al lluç o el rap, sense menysprear a aquests que són molt bons per altres preparacions.

Petonets

Texto sin formato

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.